Nghị định 20/2013/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 20/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 26/02/2013
Trích yếu quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 20/04/2013
Công báo 139 + 140
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 36/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 18/04/2012
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 2279/QĐ-BKHCN
  • Ngày ban hành: 29/08/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2014