Luật 83/2015/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 83/2015/QH13
Cơ quan ban hành QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 25/06/2015
Trích yếu Luật ngân sách nhà nước.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 01/01/2017
Công báo 873 + 874
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 59/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 30/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2010

hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 127/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2015

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 206/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2016/QH14
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 14/11/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 278/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 52/2017/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/04/2017
 • Ngày có hiệu lực: 15/06/2017