Quyết định 59/2010/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 59/2010/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 30/09/2010
Trích yếu về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/11/2010
Công báo 589 + 590
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 41/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 26/05/2013

hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2014/TTLT-BKHĐT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/02/2014
 • Ngày có hiệu lực: 28/03/2014

về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 25/06/2013
 • Ngày có hiệu lực:

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 90/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2013

về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 14/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 14/06/2014

về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 922/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 15/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/06/2011

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 31/07/2011

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 84/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2014

về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 29/05/2015
 • Ngày có hiệu lực:

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015

Luật ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 25/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 18/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 18/06/2012

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 99/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 04/08/2012

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 205/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2013