Thông tư liên tịch 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành 03/06/2016
Trích yếu hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN - TRẦN VIỆT THANH
Ngày hiệu lực 15/06/2016
Công báo 409 + 410
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/01/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2015

quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 187/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/02/2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

Luật hải quan.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 54/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 23/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Văn bản dẫn chiếu

quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/2012/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 12/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 27/01/2013

sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 10/2011/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 30/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2011

sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/2011/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 30/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2011