Luật 54/2014/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 54/2014/QH13
Cơ quan ban hành QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 23/06/2014
Trích yếu Luật hải quan.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 01/01/2015
Công báo 685 + 686
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 71/2014/QH13
  • Ngày ban hành: 26/11/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015