Nghị định 215/2013/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 215/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 23/12/2013
Trích yếu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/02/2014
Công báo 23 + 24
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 36/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 18/04/2012
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2012
Văn bản dẫn chiếu

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 181/2016/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 07/11/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017