Thông tư 27/2012/TT-BKHCN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 27/2012/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành 12/12/2012
Trích yếu quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Người ký TRẦN VIỆT THANH
Ngày hiệu lực 27/01/2013
Công báo 21 + 22
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2012/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 12/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 27/01/2013

sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/2013/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 12/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 30/08/2013

quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/2015/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 25/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2016

quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 31/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 21/03/2016

hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN
 • Ngày ban hành: 03/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/06/2016

hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN
 • Ngày ban hành: 30/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/2010/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 30/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/2010