Thông tư liên tịch 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT
Cơ quan ban hành BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ Y TẾ - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày ban hành 28/12/2012
Trích yếu quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.
Người ký NGUYỄN THỊ MINH - NGUYỄN THỊ NGHĨA - NGUYỄN THỊ XUYÊN - NGUYỄN TRỌNG ĐÀM
Ngày hiệu lực 10/02/2013
Công báo 181+ 182
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012

Luật Người khuyết tật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 51/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 17/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản dẫn chiếu

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 93/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 05/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/07/2012
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC
 • Ngày ban hành: 18/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 02/10/2010