Thông tư 93/2012/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 93/2012/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 05/06/2012
Trích yếu quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 20/07/2012
Công báo 401 + 402
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 25/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2015

quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 28/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/02/2013

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 28/02/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/ NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 30/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016

hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 30/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 243/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017