Luật 51/2010/QH12

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 51/2010/QH12
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 17/06/2010
Trích yếu Luật Người khuyết tật.
Người ký NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Ngày hiệu lực 01/01/2011
Công báo 570 + 571
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
  • Ngày ban hành: 31/12/2013
  • Ngày có hiệu lực: 05/03/2014
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 32/2013/QH13
  • Ngày ban hành: 19/06/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014