Thông tư liên tịch 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày ban hành 18/08/2010
Trích yếu hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.
Người ký TRƯƠNG CHÍ TRUNG - NGUYỄN TRỌNG ĐÀM
Ngày hiệu lực 02/10/2010
Công báo 556 + 557
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 17/2011/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 19/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2011

hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC
 • Ngày ban hành: 16/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
 • Ngày ban hành: 24/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2012/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 12/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2012

quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 28/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/02/2013