Thông tư 31/2013/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 31/2013/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 18/03/2013
Trích yếu hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia.
Người ký TRẦN VĂN HIẾU
Ngày hiệu lực 05/05/2013
Công báo 181+ 182
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2012/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 08/06/2012
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản dẫn chiếu

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 15/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2012

hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT
 • Ngày ban hành: 15/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2015