Thông tư liên tịch 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT
Cơ quan ban hành BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 15/06/2015
Trích yếu hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư.
Người ký NGUYỄN VĂN TRUNG - TRẦN VĂN HIẾU
Ngày hiệu lực 01/08/2015
Công báo 851 + 852
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2012/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 08/06/2012
 • Ngày có hiệu lực:

ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2014/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 14/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2014
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 31/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/05/2013

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010

hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 194/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 15/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2012

quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 161/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 02/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2012