Thông tư 130/2014/TT-BQP

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 130/2014/TT-BQP
Cơ quan ban hành BỘ QUỐC PHÒNG
Ngày ban hành 24/09/2014
Trích yếu hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Người ký THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN THÀNH CUNG
Ngày hiệu lực 12/11/2014
Công báo 933 + 934
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012

quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2012/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 21/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/05/2012

hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA
 • Ngày ban hành: 12/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011

quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 128/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2013

quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2012/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 04/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 18/02/2012

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 42/2012/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 21/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2012

hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 64/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 187/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/02/2014

quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/2012/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 12/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tôi thiểu của tàu biển Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 51/2013/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 11/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngay 21 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2013/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 01/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/2012/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 20/07/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2012

áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/2011/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 14/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 28/05/2011

về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biên.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 161/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2013/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 30/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi lần 1 năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/2013/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 02/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2013

ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2013/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 14/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013

quy định về Quản lý chất thải nguy hại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/2011/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 14/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2011
Văn bản dẫn chiếu

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 162/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014