Thông tư 64/2013/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 64/2013/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 15/05/2013
Trích yếu hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 01/07/2013
Công báo 331 + 332
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

luật xử lý vi phạm hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2012
Văn bản dẫn chiếu

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán theo quy định của Luật chứng khoán.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2014

quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 149/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 16/12/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Đồng Nai, Quốc lộ 1.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 62/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 1A, đoạn từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 159/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực đăng kiểm tàu biển, công trình biển; phí đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn, an ninh tàu biển, công trình biển và phí phê duyệt, kiểm tra, đánh giá và chứng nhận lao động hàng hải thuộc phạm vi giám sát của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 165/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 73/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2014

hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 130/2014/TT-BQP
 • Ngày ban hành: 24/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 12/11/2014

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT- BTC-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2012 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 115/2015/TTLT-BTC-BTP
 • Ngày ban hành: 11/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 29/09/2015
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 153/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 25/03/2011