Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 01/2012/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày ban hành 04/01/2012
Trích yếu quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.
Người ký CAO ĐỨC PHÁT
Ngày hiệu lực 18/02/2012
Công báo 107 + 108
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 35/2011/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 20/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 04/07/2011

hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 130/2014/TT-BQP
 • Ngày ban hành: 24/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 12/11/2014
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 42/2012/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 21/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2012

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 40/2015/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 21/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 02/12/2015