Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 11/2016/TTLT-BXD-BNV
Cơ quan ban hành BỘ XÂY DỰNG - BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 29/06/2016
Trích yếu quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành Xây dựng.
Người ký ĐỖ ĐỨC DUY - NGUYỄN DUY THĂNG
Ngày hiệu lực 12/08/2016
Công báo 839 + 840
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 62/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 25/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2013

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2014

Luật viên chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012
Văn bản dẫn chiếu

ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2014/TT-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 24/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 16/03/2014

quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2014/TT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 11/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 28/04/2014

quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/2012/TT-BNV
 • Ngày ban hành: 18/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2013