Nghị định 62/2013/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 62/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 25/06/2013
Trích yếu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/08/2013
Công báo 395 + 396
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 36/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 18/04/2012
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2012