Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 08/2017/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày ban hành 10/03/2017
Trích yếu quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.
Người ký DOÃN MẬU DIỆP
Ngày hiệu lực 01/05/2017
Công báo 211 + 212
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2017/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 17/02/2017
 • Ngày có hiệu lực: 17/02/2017

quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 48/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

Luật giáo dục nghề nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 74/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 27/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015
Văn bản dẫn chiếu

ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2014/TT-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 24/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 16/03/2014

quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2014/TT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 11/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 28/04/2014
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 30/2010/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 29/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 16/11/2010
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 40/2015/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 20/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 05/12/2015