Nghị định 14/2017/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 14/2017/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 17/02/2017
Trích yếu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 17/02/2017
Công báo 157 + 158
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 123/2016/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 01/09/2016
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2016

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 76/2015/QH13
  • Ngày ban hành: 19/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 106/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 20/12/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013