Thông tư 40/2015/TT-BLĐTBXH

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 40/2015/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày ban hành 20/10/2015
Trích yếu quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.
Người ký HUỲNH VĂN TÍ
Ngày hiệu lực 05/12/2015
Công báo 1107+1108
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 48/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013

Bộ luật Lao động

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 10/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2013

Luật viên chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

Luật giáo dục nghề nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 74/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 27/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015
Văn bản dẫn chiếu

ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2014/TT-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 24/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 16/03/2014

quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2014/TT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 11/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 28/04/2014

về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/2013/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 06/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 26/03/2013
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 30/2010/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 29/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 16/11/2010
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2017/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 10/03/2017
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2017

quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2017/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 10/03/2017
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2017