Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 02/2016/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Ngày ban hành 15/07/2016
Trích yếu ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán nhà nước.
Người ký HỒ ĐỨC PHỨC
Ngày hiệu lực 15/09/2016
Công báo 825 + 826, 829 + 830, 831 + 832, 833 + 834, 827 + 828, 835 + 836
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 80/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

Luật Kiểm toán nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 81/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 24/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

ban hành Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2010/QĐ-KTNN
 • Ngày ban hành: 09/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2010

ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 30 Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2014/QĐ-KTNN
 • Ngày ban hành: 07/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 21/06/2014

ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 100 Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2014/QĐ-KTNN
 • Ngày ban hành: 14/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 28/08/2014

ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 40 Kiểm soát chất lượng kiểm toán.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2014/QĐ-KTNN
 • Ngày ban hành: 15/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 29/08/2014

ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 200 Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2014/QĐ-KTNN
 • Ngày ban hành: 31/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 14/09/2014