Quyết định 01/2014/QĐ-KTNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 01/2014/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Ngày ban hành 07/05/2014
Trích yếu ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 30 Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp.
Người ký NGUYỄN HỮU VẠN
Ngày hiệu lực 21/06/2014
Công báo 531 + 532
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

ban hành Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 06/2010/QĐ-KTNN
  • Ngày ban hành: 09/11/2010
  • Ngày có hiệu lực: 24/12/2010
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 02/2016/QĐ-KTNN
  • Ngày ban hành: 15/07/2016
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2016