Quyết định 02/2014/QĐ-KTNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 02/2014/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Ngày ban hành 14/07/2014
Trích yếu ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 100 Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.
Người ký NGUYỄN HỮU VẠN
Ngày hiệu lực 28/08/2014
Công báo 791 + 792
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 02/2016/QĐ-KTNN
  • Ngày ban hành: 15/07/2016
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2016