Quyết định 02/2013/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 02/2013/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 14/01/2013
Trích yếu ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.
Người ký HOÀNG TRUNG HẢI
Ngày hiệu lực 01/03/2013
Công báo 59 + 60
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

luật Biển Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 18/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 21/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Văn bản dẫn chiếu

quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 38/2014/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 05/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2014

hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 130/2014/TT-BQP
 • Ngày ban hành: 24/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 12/11/2014

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/2014/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 11/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015