Quyết định 63/2014/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 63/2014/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 11/11/2014
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Người ký HOÀNG TRUNG HẢI
Ngày hiệu lực 01/01/2015
Công báo 997 + 998
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

luật Biển Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 18/2012/QH13
  • Ngày ban hành: 21/06/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Văn bản dẫn chiếu

ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 02/2013/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 14/01/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013