Thông tư 91/2012/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 91/2012/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 30/05/2012
Trích yếu quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".
Người ký NGUYỄN THỊ MINH
Ngày hiệu lực 20/07/2012
Công báo 415 + 416
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 06/07/2010
  • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 71/2011/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 24/05/2011
  • Ngày có hiệu lực: 08/07/2011