Thông tư 71/2011/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 71/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 24/05/2011
Trích yếu hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Người ký NGUYỄN THỊ MINH
Ngày hiệu lực 08/07/2011
Công báo 361 + 362
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền Thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/2013/TT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 05/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/04/2013

quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 20/02/2014

quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2014/TT-BVHTTDL
 • Ngày ban hành: 12/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/02/2015

về việc quy định hội có tính chất đặc thù.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 68/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 01/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2010

hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 138/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ Hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 73/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2011

hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2011/TT-UBDT
 • Ngày ban hành: 15/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 29/08/2011

hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành Y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2011/TT-BYT
 • Ngày ban hành: 06/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2011

hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/2015/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 09/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 20/07/2015

hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/2015/TT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 08/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/2015

Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 35/2011/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 28/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 20/01/2012

hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/2011/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 12/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 25/01/2012

quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 43/2011/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 26/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 10/02/2012

quy định về tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng cá nhân, tập thể tham gia phòng, chống bạo lực gia đình; đối tượng, điều kiện, cơ quan hoàn trả thiệt hại về giá trị tài sản cho người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2011/TT-BVHTTDL
 • Ngày ban hành: 30/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 14/02/2012

quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 30/2014/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 24/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 11/12/2014

hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/2012/TT-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 03/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 18/05/2012

quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 91/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/07/2012

hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2012/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 29/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2012

quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2015/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 17/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 03/10/2015

hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2012/TT-BKHĐT
 • Ngày ban hành: 19/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 05/12/2012

hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2015/TT-BKHĐT
 • Ngày ban hành: 28/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 12/11/2015

hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2015/TT-BTP
 • Ngày ban hành: 14/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 27/11/2015

hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2015/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 30/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2015

hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 50/2015/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 12/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Cơ quan công tác dân tộc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2015/TT-UBDT
 • Ngày ban hành: 30/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2016

hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 35/2015/TT-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 31/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 16/02/2016

hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 47/2015/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 15/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2016

quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2016/TT-TTCP
 • Ngày ban hành: 06/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 20/11/2016