Thông tư 88/2011/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 88/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 17/06/2011
Trích yếu hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia.
Người ký TRẦN VĂN HIẾU
Ngày hiệu lực 01/08/2011
Công báo 397 + 398
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 72/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản dẫn chiếu

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 222/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 199/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 20/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 30/06/2011

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 177/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 -2015".

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 54/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012

về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 17/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 17/09/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 171/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/01/2015