Thông tư 222/2012/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 222/2012/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 24/12/2012
Trích yếu quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.
Người ký NGUYỄN CÔNG NGHIỆP
Ngày hiệu lực 01/01/2013
Công báo 05 + 06
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 32/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 10/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/11/2012

về phân bổ ngân sách trung ương năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 33/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 15/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2012
Văn bản dẫn chiếu

về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1792/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 15/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2011

về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 10/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2012

quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 162/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 03/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 26/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2011

phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 57/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 09/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 09/01/2012

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 96/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 06/11/2010

quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 161/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 02/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2012

hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 88/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2011

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 90/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2013