Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BTC-BCA

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 85/2016/TTLT-BTC-BCA
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG AN
Ngày ban hành 20/06/2016
Trích yếu quy định về phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính.
Người ký ĐINH TIẾN DŨNG - TÔ LÂM
Ngày hiệu lực 05/08/2016
Công báo 563 + 564
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

Luật Công an nhân dân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 73/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 27/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015
Văn bản dẫn chiếu

về biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 35/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 10/07/2011

về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012

quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013