Nghị định 12/2012/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 12/2012/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 01/03/2012
Trích yếu về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/06/2012
Công báo 251 + 252
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 75/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2014

quy định về phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 85/2016/TTLT-BTC-BCA
 • Ngày ban hành: 20/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2016

hướng dẫn thực hiện Điều 15 tại Nghị định số 17/2014/NĐ-CP ngày 11/3/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2016/TT-BNG
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/2012/TT-BNG
 • Ngày ban hành: 12/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 27/12/2012