Quyết định 85/2010/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 85/2010/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 21/12/2010
Trích yếu ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú.
Người ký NGUYỄN THIỆN NHÂN
Ngày hiệu lực 08/02/2011
Công báo 11 + 12
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 84/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2014

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 91/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2016
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT
 • Ngày ban hành: 22/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 06/02/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 116/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2016