Thông tư 73/2011/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 73/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 30/05/2011
Trích yếu quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ Hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Người ký NGUYỄN THỊ MINH
Ngày hiệu lực 15/07/2011
Công báo 369 + 370
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 06/07/2010
  • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 02/2011/TT-BNV
  • Ngày ban hành: 24/01/2011
  • Ngày có hiệu lực: 10/03/2011

hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 71/2011/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 24/05/2011
  • Ngày có hiệu lực: 08/07/2011