Nghị định 47/2014/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 47/2014/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 15/05/2014
Trích yếu quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/07/2014
Công báo 563 + 564
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 43/2014/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 15/05/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 86/2015/TT-BGTVT
  • Ngày ban hành: 31/12/2015
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2016
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 01/2017/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 06/01/2017
  • Ngày có hiệu lực: 03/03/2017