Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 43/2014/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 15/05/2014
Trích yếu quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/07/2014
Công báo 561 + 562
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 47/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 84/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2014

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 25/12/2014

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV
 • Ngày ban hành: 03/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 19/10/2015

quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 38/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 91/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2016

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 333/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/02/2017