Nghị định 01/2017/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 01/2017/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 06/01/2017
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 03/03/2017
Công báo 87 + 88
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Luật Đất đai.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 45/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 29/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 43/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

quy định về giá đất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 44/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 47/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014