Thông tư liên tịch 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT
Cơ quan ban hành BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 27/03/2015
Trích yếu quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh).
Người ký NGUYỄN VINH HIỂN - VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 11/05/2015
Công báo 521 + 522
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

giáo dục đại học.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 156/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2013

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 153/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC- BGDĐT ngày 11/02/2010 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 08/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 25/04/2013