Thông tư 153/2012/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 153/2012/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 17/09/2012
Trích yếu hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 01/01/2013
Công báo 665 + 666
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 68/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 27/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 27/12/2010
Văn bản dẫn chiếu

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 226/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí BOT và trạm chuyển giao quyền thu phí.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 233/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thấm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 185/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 04/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/01/2014

hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí qua phá.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 25/02/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 202/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 06/02/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 25/04/2013

quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân. Thông tư số 33/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 187/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 của Bộ Tài chính quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 32/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 19/03/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng trong nuôi trồng thủy sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 204/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/02/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 37/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 04/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 42/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2013

quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch cấp giấy phép lái tàu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/06/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 197/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/02/2015

hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 78/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 07/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 22/07/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép vận tải thủy

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 103/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 01/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 95/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/09/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 112/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp và dán nhãn kiểm soát băng, đĩa hình có chương trình; phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 121/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn; lệ phí cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim, cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 122/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 123/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2013

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 127/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đại Ngãi (thuộc Cụm phà Vàm Cống).

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 131/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2013

quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 132/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 35/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 08/05/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 151/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 50/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/04/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/06/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 52/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/04/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/06/2014

quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 149/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 16/12/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh).

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 27/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 11/05/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 64/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/07/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 170/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 06/01/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 174/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 66/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 20/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/07/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/07/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 73/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2014

quy định thu phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên; lệ phí cấp thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 54/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/04/2015
 • Ngày có hiệu lực: 08/06/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin truyền thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 25/09/2014

hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 110/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2014

hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 109/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2014

hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 77/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 03/07/2015

hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 133/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đống Cao và phà Cồn Nhất, Quốc lộ 37B.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 154/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 08/12/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 155/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 08/12/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 85/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 03/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 20/07/2015

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 112/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 87/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 23/07/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự; Giấy chứng nhận hợp chuẩn, Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 88/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 27/07/2015

sửa đổi một số điều của Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 118/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2015

hướng dẫn về việc tạo, phát hành, sử dụng và quản lý Biên lai thu thuế, lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 178/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 22/01/2012

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 85/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/06/2011
 • Ngày có hiệu lực:

hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 197/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT- BTC-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2012 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 115/2015/TTLT-BTC-BTP
 • Ngày ban hành: 11/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 29/09/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 158/2015/TTLT-BTC-BTP
 • Ngày ban hành: 12/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 30/11/2015

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí thẻ Căn cước công dân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 170/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

hướng dẫn thu phí thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu; lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con từ 07 chỗ ngồi trở xuống.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 199/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 25/01/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Kênh Tắt và phà Láng Sắt, Quốc lộ 53.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/01/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 59/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 16/05/2016

quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 138/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/09/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân và công dân Ô-xtơ-rây-li-a.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 140/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/09/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Hải dương học.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 144/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 04/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 186/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 192/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 194/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 198/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 199/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 246/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 247/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 248/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 187/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 191/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 232/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 249/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 290/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 295/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 271/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 188/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 195/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 196/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 272/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 189/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 197/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 273/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 298/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 274/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 293/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 294/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 185/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 190/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 193/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 299/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 328/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2017
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 303/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017