Thông tư 342/2016/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 342/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 30/12/2016
Trích yếu quy định chi tiết và hướn dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.
Người ký HUỲNH QUANG HẢI
Ngày hiệu lực 13/02/2017
Công báo 279 + 280, 281 + 282, 283 + 284
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 23/12/2013
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 163/2016/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 21/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017