Nghị định 163/2016/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 163/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 21/12/2016
Trích yếu quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 01/01/2017
Công báo 01 + 02
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 76/2015/QH13
  • Ngày ban hành: 19/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Luật ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 83/2015/QH13
  • Ngày ban hành: 25/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Văn bản hướng dẫn

quy định chi tiết và hướn dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 342/2016/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 30/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 13/02/2017