Thông tư 25/2015/TT-BNNPTNT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 25/2015/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày ban hành 01/07/2015
Trích yếu ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.
Người ký VŨ VĂN TÁM
Ngày hiệu lực 14/08/2015
Công báo 851 + 852
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 199/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2014
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

ban hành "Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh".

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 33/2010/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 22/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 06/08/2010

ban hành "Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuât, kinh doanh tại Việt Nam".

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2011/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 24/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 08/10/2011

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2012/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 26/09/2012
 • Ngày có hiệu lực:

Ban hành Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 18/2013/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 14/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 28/04/2013

ban hành Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 18/2014/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 23/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 08/08/2014