Thông tư 18/2014/TT-BNNPTNT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 18/2014/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày ban hành 23/06/2014
Trích yếu ban hành Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.
Người ký VŨ VĂN TÁM
Ngày hiệu lực 08/08/2014
Công báo 651 + 652
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 199/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 26/11/2013
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2014
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 25/2015/TT-BNNPTNT
  • Ngày ban hành: 01/07/2015
  • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015