Nghị định 199/2013/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 199/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 26/11/2013
Trích yếu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/01/2014
Công báo 897 + 898
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 36/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 18/04/2012
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 15/2017/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 17/02/2017
  • Ngày có hiệu lực: 03/04/2017