Thông tư liên tịch 23/2011/TTLT-BTP-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 23/2011/TTLT-BTP-BNV
Cơ quan ban hành BỘ NỘI VỤ - BỘ TƯ PHÁP
Ngày ban hành 08/12/2011
Trích yếu hướng dẫn thực hiện chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức trợ giúp pháp lý.
Người ký TRẦN ANH TUẤN - ĐINH TRUNG TỤNG
Ngày hiệu lực 15/02/2012
Công báo 133 + 134
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức danh, mã số các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 06/2010/TT-BNV
  • Ngày ban hành: 26/07/2010
  • Ngày có hiệu lực: 09/09/2010

quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức trợ giúp viên pháp lý.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 15/2010/TT-BTP
  • Ngày ban hành: 04/10/2010
  • Ngày có hiệu lực: 18/11/2010
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 08/2016/TTLT-BTP-BNV
  • Ngày ban hành: 23/06/2016
  • Ngày có hiệu lực: 08/08/2016