Thông tư 06/2010/TT-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 06/2010/TT-BNV
Cơ quan ban hành BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 26/07/2010
Trích yếu quy định chức danh, mã số các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý.
Người ký TRẦN VĂN TUẤN
Ngày hiệu lực 09/09/2010
Công báo 451+ 452
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 08/2016/TTLT-BTP-BNV
  • Ngày ban hành: 23/06/2016
  • Ngày có hiệu lực: 08/08/2016