Thông tư 17/2011/TT-BLĐTBXH

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 17/2011/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày ban hành 19/05/2011
Trích yếu quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội.
Người ký NGUYỄN TRỌNG ĐÀM
Ngày hiệu lực 15/07/2011
Công báo 353 + 354
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 06/2011/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 14/01/2011
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2011
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC
  • Ngày ban hành: 18/08/2010
  • Ngày có hiệu lực: 02/10/2010
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
  • Ngày ban hành: 24/10/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015