Nghị định 06/2011/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 06/2011/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 14/01/2011
Trích yếu quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/03/2011
Công báo 71 + 72
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 142/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 31/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/2013

hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 41/2014/TTLT-BYT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2015

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLTBYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2014/TTLT-BYT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 141/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/11/2014

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 250/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 136/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014