Quyết định 1508/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1508/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 27/07/2016
Trích yếu ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Người ký VŨ ĐỨC ĐAM
Ngày hiệu lực 27/07/2016
Công báo 843 + 844
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 06/04/2015

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Văn bản dẫn chiếu

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 136/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

phê duyệt Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013 -2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 647/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 26/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 26/04/2013