Nghị định 136/2013/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 136/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 21/10/2013
Trích yếu quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/01/2014
Công báo 771 + 772
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Người khuyết tật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 51/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 17/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản dẫn chiếu

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 142/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 31/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/2013

hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 41/2014/TTLT-BYT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2015

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 211/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 84/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2014

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLTBYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2014/TTLT-BYT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2014

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 74/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 04/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 04/10/2014

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015

quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 86/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 02/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2015

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 206/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/ NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 30/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 16/05/2016

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 91/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2016

hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 27/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2016

ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1508/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 27/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 27/07/2016

hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 25/2016/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 26/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 09/09/2016

hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 44/2016/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 28/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 12/02/2017
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2011
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
 • Ngày ban hành: 24/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015